ULRIKA ERDES  
     
  BOCKARNA BRUSE OCH TROLLET UNDER MOTORVÄGSBRON  
     
  in english below  
     
     
  Bockarna Bruse affisch  
     
  Onsdag 19/10, klockan 19.00 (vernissage)  
  Lördag 22/10, klockan 15.30  
  Lördag 29/10, klockan 15.30  
     
  Galleri A-venue, Kungsportsavenyn 25.  
     
  Länk till Facebookevent för utställningen Action Weeks & The Performance Matters Archive.  
     
 

Kom och slå dig ned på kuddarna, var med och lyssna när Ulrika Erdes läser Bockarna Bruse och trollet under motorvägsbron. Berättelsen bygger på den klassiska sagan, men här lurar trollet vid en motorvägsviadukt, inte en bro över ett vattendrag. Fabeln handlar inte längre om trollets girighet, utan blir till en saga om bockarnas fördomar och nonchalans; en berättelse om frånvaro av medmänsklighet.

Det är en saga för femåringar, gamlingar och alla däremellan. Sagan läses på svenska. Uppläsningen tar 15 minuter.

Framförandet är en del av utställningen Action Weeks & The Performance Matters Archive på galleri A-venue, Kungsportsavenyn 25, Göteborg.

Ulrika Erdes verk tar sitt ursprung i observationer av sociala konstruktioner, offentliga strukturer och individens relation till samhället. Hon tar i år sin kandidatexamen i Fri konst vid Akademin Valand.

 
     
  THREE BILLY GOATS GRUFF AND THE TROLL UNDER THE HIGHWAY BRIDGE  
     
 

Take a seat, gather round, and listen as Ulrika Erdes reads Bockarna Bruse och trollet under motorvägsbron (Three Billy Goats Gruff and the troll under the highway bridge). The story is a take on the traditional fairy tale, but here the troll lurks under a bridge by the highway, instead of by a river. This fable is no longer about the greed of the troll, but a story about the prejudices and ignorance the goats hold; a tale of lack of humanity.

It's a fairy tale for five-year-olds, the very old and everyone in between. The story will be read on three different occasions during the exhibition Action Weeks & The Performance Matters Archive at galleri A-venue, Kungsportsavenyn 25, Gothenburg. At this time it will be read in swedish. The reading takes 15 minutes.

Ulrika Erdes’ works begins in observations of social constructions, public structures and the individual’s relation to society. She receives her bachelor degree in Fine Arts at Valand Academy this year.

 
     
  Link to the Action Weeks & The Performance Matters Archive Facebook event.  
     
  ulrikaerdes.se